tisdag 25 oktober 2011Hur man kan arbeta med elevinflytande på undervisningen utan att "tappa riktningen" är ett ständigt pågående utforskningsområde hos oss, så jag provade att använda presetnationsverktyget Prezi för att starta upp ett tema med eleverna. Tanken är att vi tillsammans ska titta på syftesdelen i de olika ämnena, och att de sedan ska hitta på aktiviteter inom ramen för de olika ämnena som anknyter till temat. Sina idéer kan de sedan presentera i en egen Prezi!

Här är min presentation av förmågorna till temat Kärlek, kropp & knopp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar