lördag 20 oktober 2012

Mellan fantasi och verklighet i Future city


En av de saker som jag alltid tyckt varit mest spännande med sociala dataspel är hur spelaren utvecklar sin karaktär. Och tvärtom. Alltså min tanke är att det inte bara är karaktären som styrs av spelaren, utan att också spelaren själv efter hand förstärks eller får drag av sin karaktär i spelet. På nätet är det lätt att utveckla ett persona som tänjer på gränserna mer än vad man vågar i verkliga livet, både på gott och ont.

                             
                  
                                 Bild av avatar skapad i http://www.planetcreation.co.uk/createpic/
 


Så när vi drog igång projektet Future city var tanken att utmana just detta. Låta eleverna skapa en avatar i en framtida stad, som både bar drag av dem själva, men samtidigt hade utrymme för alla de drömmar och önskningar de eventuellt hade för framtiden.I skapandet av avataren la vi också in gamification-principen eftersom vi också lät dem veta att de i arbetet med staden skulle utveckla vissa skills, varav de flesta var baserade på Lgr11:s The big five. Innan projektet startade lät vi dem skatta sig själva i power-bars. Enligt den här principen:


När de skapat sina avatarer fick varje grupp bygga upp en gemensam stad, både teoretiskt i form av diskussioner och listor, och visuellt i form av kartor och målningar. Nästa steg var att med en bakgrundsbeskrivning placera sin avatar i staden. Engagemanget var högt redan från början, men här började något magiskt hända. Deras berättelser började på ett självklart sätt vävas in i varandras och många satt och skrev samtidigt som de berättade och pratade. Flera historier levde vidare ut på rasten, och det gränsland mellan fantasi och verklighet som ofta uppstår i ett socialt dataspel var plötsligt alldeles nära. Snart började också interaktion ske mellan grupperna och man diskuterade upprört olika gruppers intentioner att anfalla en viss stad när de själva beslutat att de ville vara ett fredligt samhälle osv.

Karta över en stad skapad på en whiteboard utifrån elevernas instruktioner

Där uppstod ett starkt behov av att skapa en fungerande samhällsstruktur, och eleverna började forma politiska partier med visioner för sin stad. De förberedde tal och genomförde demokratiska val. Förslag på lagar skrevs och togs upp till diskussion av de politiska representanterna och tidningar började rapportera om händelser från de olika städerna. 

Ja, som ni kanske förstår är inte det här ett projekt som bara går att avsluta för att en arbetsperiod tar slut. Istället har vi skapat en arena tillsammans med eleverna där vi egentligen kan täcka in allt det vi behöver från läroplanen, så länge de själva tycker att det är lustfyllt och utmanande. Uppdragen som de arbetar med i staden kan styras utifrån lärare och ämne eller elevgrupp. Till exempel genomför de i slöjden ett uppdrag som utgår ifrån en design-tävling i staden. 

Själv är jag mest nyfiken på frågan varför man väljer att utforma en karaktär på ett visst sätt. Jag har starkt argumenterat för att de ska ladda sin avatar med positiva egenskaper, men vissa envisas med att deras karaktär ska ha en kriminell bakgrund. Jag har också fått bra motivationer i form av argument som ”ingen vill läsa en bok där alla är goda, det blir ingen spänning”. Sant förvisso, men jag funderar ändå på om man kanske kan arbeta med en elevs självuppfattning och vilja att bidra till ett gott samhälle genom den karaktär den skapat i en fantasivärld.

Arbetsgången så här långt:


  • Skapa en avatar och skatta sin egen förmåga i de skills vi arbetar med
  • Definera vad en stad är och hur den kan se ut i framtiden
  • Göra en gemensam karta över staden
  • Dela in stadens områden i grupper och måla dessa
  • Skriva en bakgrundshistoria till sin avatar och placera den i staden
  • Diskutera stadens politiska system och skapa politiska partier
  • Genomföra val i staden
  • Diskutera lagar och regler i staden

Utifrån varje del utvärdera hur man arbetat med de skills som är kopplade till avataren.

Mer information om projektet finns att läsa på vittratelefonplan.se där varje stad också har en länk till en egen sida, eftersom projektet utvecklats åt lite olika håll för olika städer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar