måndag 24 februari 2014

En lärande organisation att vara stolt över!

I mina olika roller som arbetslagsledare, förstelärare och lärare har mitt arbete de senaste veckorna handlat mycket om att få andra att reflektera över sitt arbete; hitta guldkornen, fallgroparna och strategier för att ta sig själv och grupper vidare. När jag lämnade skolan för sportlov gjorde jag det med ett fånigt leende på läpparna eftersom jag är så himla stolt över de människor jag har förmånen att arbeta tillsammans med. Mitt lag består av tio mycket starka individer. Många unga lärare som under sina första år redan har ett utpräglat tänk kring läroplanen och som är beredda att granska sin egen undervisning, testa nya sätt att visualisera och strukturera undervisningen, nya sätt för eleverna att visa vad de kan i olika examinationsformer och mod att säga "det här blev inte bra". Också erfarna lärare som generöst delar med sig av allt från metodtips, tid, elevsyn och rena överlevnadsstrategier. Och som inte tycker att de redan har sett och gjort allt, de vet inte automatiskt hur ett gott lärande sker utan är lika benägna att ta till sig nytt tänk. Alla har ett moget digitalt tänk som inte handlar om verktyget i sig utan om vad det faktiskt ger för pedagogiska vinster.

Så, helt naturligt har jag nu i ett par dagar reflekterat för egen del. Hur har vi hamnat här? Hur gör vi för att skapa och med jämna mellanrum "pånyttskapa" en lärande organisation att vara stolt över?  Här är några av de saker som jag tror har bidragit till arbetet i vårt lag:

1. Lärarens lärande är nyckeln till elevernas lärande

Det absolut effektivaste sättet att nå fram till andra människors ambition och vilja att utvecklas är att utvecklas tillsammans med dem. Lärandet är en process vi delar och inget som överförs från den ena till den andra. Även om vi inte lär oss samma saker. Att själva lära handlar lika mycket om att göra vårt jobb med eleverna på ett bra sätt, det är inget extra som läggs på och skapar stress eller oro.

2. Skapa en kultur på skolan som stöder lärarens lärande

Genom att de som är tongivande på skolan, formella ledare i form av rektorer och arbetslagsledare, men också informella ledare som erfarna kollegor, visar att nya idéer och tankar är välkommet och ges utrymme, förs detta över till nya medarbetare och fortplantas i organisationen.

3. Stark Vi-känsla

Genom att förmedla att det är laget, skolan, som utvecklas tillsammans och där bra idéer delas med varandra för att öka hela organisationens kapacitet undviker man negativ konkurrens och tävlingsmentalitet. Det är också en stor fördel om vi dessutom gillar varandra och har kul ihop på arbetet. Glädje ska inte underskattas som framgångsfaktor!

4. Stark förankring i en gemensam vision och värdegrund

Detta är säkert basic i alla teorier kring organisation och ledarskap, men lika sant ändå. För att hålla det levande krävs att det med jämna mellanrum lyfts upp till ytan och ventileras igen. Var befinner vi oss nu? Har vi kompassen rätt inställd? Hur synliggör vi våra värden i det dagliga arbetet?

5. Bra kompetensutveckling

Vittraskolorna är duktiga på intern fortbildning, och genom att regelbundet se till att medarbetarna får ta del av föreläsningar och aktuell forskning ges liv och bränsle åt utvecklingsarbetet och man markerar från huvudmannahåll att detta är viktigt och önskvärt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar