torsdag 13 mars 2014

Från runor till kod - ett arbete i språkhistoria del 1

Nyfiken på programmering har jag varit ett bra tag, men för att ta tag i saker behöver jag ha ett vettigt motiv till varför jag ska lägga tid på just det. Så när jag lyssnade på Christine Johnson som är utbildningsdirektör på IT-gymnasierna, då hon pratade om programmering som Framtidens språk föll bitarna på plats. Ett arbete om språkhistoria ska få spilla över i framtidens kommunikation och mitt mål är att alla elever ska få en förståelse för vad kod är och prova på programmering utifrån sin egen nivå. Själv har jag inga andra förkunskaper förutom att jag är hyfsat digitalt kompetent, intresserad av språk och kommunikation i allmänhet och ganska så orädd och envis. Har redan hunnit fastna i diverse program som Kojo, Komodo och Codeacademy så att jag har drömt programmering på natten!

Förhoppningsvis räcker det en bit på vägen eftersom jag vet att jag har en hel del elever som är mer kompetenta än så och förhoppningsvis kan och vill bidra. Känner att jag varit alldeles för trygg ett tag nu och behöver hoppa in i något som känns lite läskigt. Min erfarenhet är att det bästa lärandet hos eleverna sker när jag också pushar mina gränser!

Mål/Syfte:


  • Att ha grundläggande kunskaper kring svenska språkets historia och utveckling
  • Att kunna se samband mellan det svenska språket och närliggande språk
  • Att kunna förstå och analysera frågor som rör språkets uppkomst, historia och utveckling
  • Att se språkets roll i olika sociala kontexter (sammanhang)
  • Att ha en förståelse för hur framtidens språk programmering fungerar

Kunskapskrav kopplade till Lgr11:

E-nivå:

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.C-nivå
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

A-nivå
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Upplägg i fem delar:

1. Språk i allmänhet
2. Språk, samhälle och identitet
3. Svenska språkets historia
4. Svenska språkets utveckling tillsammans med omvärlden
5. Framtidens språk programmering

I den första delen som vi hunnit arbeta med behandlar språk i allmänhet och vi har utgått från följande frågeställningar:

Vad är språk?
Hur började människor kommunicera med varandra?
Hur fortsätter språk att utvecklas?En intressant reflektion var att den kommunikationsform som vi ägnar mest tid åt i skolan efter att prata, nämligen "skriva" kom så långt ner på elevernas lista att jag var tvungen att fråga efter den innan den fick plats i vår brain storm! Tanken svindlade också kring möjligheten att all kommunikation i framtiden skulle ske via någon form av digital programmering av olika enheter kopplade till våra hjärnor. 

Det var också fascinerande att höra hur eleverna försökte resonera sig fram till hur de första människorna började prata med varandra, och hur logiska eleverna var i sina resonemang: 

"Känslor borde vara de första orden för de är universella och viktiga för människan." 

"Man ville meddela sig och visa för andra att man fanns, så hälsningar borde varit det första ordet." 

"Man bara härmade hur andra lät och så blev det ord när man lät lika i olika situationer."

Sedan fortsatte vi med Nyordlistan 2013 och diskuterade på vilket sätt de nya orden speglade vår samtid och om det var bra och användbara ord. Som exit-ticket fick de hitta på ett eget ord och kom upp med en del fantasifulla och i ärlighetens namn mer eller mindre användbara förslag som Spakach (Att spamma katter i chatter) Sattla (Sitt ner och gör), Golvslickare (När man vill ha det jätterent på golvet), Rassefobi (Rädd för rasister eller rädd för att bli tolkad som rasist). Slutpoängen blev något i stil med att språk uppstår i ett sammanhang där det behövs och får mening utav kontexten. Ett språk utvecklas eller dör ut.

Nästa del handlar alltså om språk samhälle och identitet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar