söndag 8 juni 2014

Den förändrade lärarrollen i det digitala klassrummet - del 2

För ett par veckor sedan skrev jag det här inlägget om den förändrade lärarrollen som handlade om vad som händer med lärarens auktoritet i ett digitalt klassrum där eleverna på ett enkelt sätt kan ta reda på saker som tidigare var lärarens uppgift att förmedla. Idag läste jag ett intressant blogginlägg av Kristina Alexandersson kring hur laptops i klassrummet påverkar elevernas lärande och fick lust att utveckla hur jag tänker kring detta och hur det påverkar min roll som lärare. Kristina hänvisar bland annat till en undersökning som visar att elever som antecknar via laptops på en föreläsning sämre minns föreläsningens innehåll än de som antecknar för hand. Precis som Kristina skriver är det oerhört viktigt att se över hanteringen av digitala verktyg i klassrummet så att de inte missgynnar elevernas lärande. Det är ju knappast tanken med digitaliseringen. Jag fastande för den här meningen i Alexanderssons inlägg:

"Men kanske är det så att föreläsningen som metod inte fungerar när vi ska använda verktyg som laptops och att vi behöver hitta andra sätt att förmedla det stoff som eleverna ska bearbeta, förstå och ta till sig."


Just så tror jag att det är. Under mina "föreläsningar" med eleverna är det sällan någon som tar anteckningar, det vet ju att jag lägger upp materialet så att de kan få tillgång till det efteråt. Datorerna vill jag helst att de har stängda, om det inte är så att det dyker upp något under föreläsningen som de vill kolla upp direkt. Annars vill jag att vi tittar på varandra, jag vill ha möjlighet till ögonkontakt och erfarenhetsutybte kring det innehåll som behandlas. För mina föreläsningar har sällan syftet att förmedla ett kunskapsstoff, snarare fungera som inspiration och intresseväckare. Jag vill att de ska bli nyfikna på ämnet, börja ställa frågor och få ett sammanhang som de sedan kan söka sig vidare inom. Jag vill att viktiga begrepp ska vara bekanta när de stöter på dem i texter och jag vill genom bilder, filmklipp och diskussioner starta igång en process som gör att de ser efterföljande arbete som meningsfullt och kanske till och med spännande. 


Lär sig gör de sedan i "görandet". När de löser uppdrag kopplade till ämnet eller genomför projekt eller skriver olika typer av texter. När de tillsammans får möjlighet att reflektera kring innehållet och ta reda på hur mycket de vill utöver de vi pratat om. Givetvis med ett källkritiskt förhållningssätt. Ibland kommer de tillbaka vid återsamlingen och har ett helt annat perspektiv på ämnet än det jag förmedlat, och då får jag också fortsätta lära! 


Så, tänker jag kring min roll som lärare i klassrummet. En inspiratör, en sorterare, en sammanhangsskapande kompositör av kunskap som ibland upptäcker att klassen skapat en helt egen komposition kring det ursprungliga musikstycket och att det är helt fantastiskt. Och i den rollen är datorerna enbart en tillgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar