lördag 25 oktober 2014

Digitala lässtrategier i praktiken

Just nu arbetar vi på Fjällenskolan med att medvetandegöra, lyfta fram och sprida den kompetens som redan finns bland många elever kring digital läsning. Inom ramen för religionsämnet har vi lyft upp detta som en central del av processen, och jag är imponerad över resultatet! Våra 9:or är väldigt insiktsfulla när det kommer till detta och duktiga på att förklara och sätta in i rätt sammanhang.

Perspektiv - och hur de styr vår tillgång till information och uppfattning om världen är en central del i arbetet.

Läs gärna mer i detalj hur vi gjorde detta på Fjällenskolans IKT-blogg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar