tisdag 24 mars 2015

Läsning i en digital tidsålder


De flesta verkar ha accepterat att samhället digitaliseras. Däremot så är det på vissa håll fortfarande kontroversiellt när läsningen digitaliseras. Läsningen på papper har blivit någon form av helig ko som inte får ifrågasättas. När det så kommer en utmärkt och nyanserad avhandling kring detta väljer många att ändå tolka den för att stötta sin egen ståndpunkt, att läsning på papper är bättre än digital läsning. 

Jag tror att ett medvetet arbete med digitala lässtrategier är ett av skolans absolut viktigaste uppdrag. Jag tror att det är en förutsättning för att fostra demokratiska medborgare. Jag tror att vi gör våra elever en otjänst om vi med rädsla för kunskapsbrist håller oss till säkra kort i form av traditionella läromedel och böcker.

Jag har skrivit ett längre blogginlägg på Fjällenskolans IKT-blogg där jag går igenom hur vi tänker kring forskning och våra elevers rätt att lära på villkor anpassade för det samhälle de ska växa upp i!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar