tisdag 17 mars 2015

Lektionsdesign i det digitala klassrummet

Knåpade ihop en Popplet för att illustrera hur jag tänker kring lektionsdesign i det digitala klassrummet. Upplägget är 10 olika faser som kan vara olika långa och intensiva, beroende på område och upplägg. 


  • Introduktion
  • Förkunskaper
  • Feta frågor
  • Egen research
  • Par/Gruppdiskussion
  • Helklass diskussion
  • Ämnesfördjupning
  • Aktivitet
  • Utvärdering
  • Planering för nästa steg

Till varje fas finns exempel på innehåll kopplat och förslag på digitala verktyg att använda. Har också lagt till tre nyckelord för varje fas som på något sätt ska ange fokus för den fasen. Det här är inget färdigtänkt koncept utan ett sätt att börja visualisera mina tankar kring detta!

Här är länken till min Popplet: Lektionsdesign i det digitala klassrummet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar