tisdag 5 maj 2015

Föreläsning på UR-samtiden

När jag föreläste på konferensen IT och digital pedagogik i skolan tidigare i våras var UR Samtiden där och filmade alla föreläsningarna. Min heter Bortom en dator per elev och handlar dels om de digitala lärmiljöerna och hur vi i skolan behöver arbeta för att både skapa en hållbar struktur kring dessa och dra nytta av den kraft som finns i det informella lärandet och dels om de rent fysiska lärmiljöerna och vilken signal de ger till lärandet som ska ta plats. Innehållet är snarlikt det som jag pratade om på SETT-mässan, men innehåller också en del som handlar mer specifikt om kod i skolan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar