tisdag 5 maj 2015

Nytt begrepp: Skärmslöjd

Det har talats en del om skärmtid de senaste veckorna. Jag håller med t.ex. Elza Dunkels om att begreppet är förlegat och borde ersättas av något annat. Det viktiga är inte skärmen i sig utan vad du eller dina barn gör framför skärmen. Jag kan själv bli frustrerad om jag upplever att för mycket tid ägnas åt konsumtion av medier, och försöker hitta sätt att aktivera barnen istället, om det sen är framför skärmen eller någon helt annan aktivitet har mindre betydelse. Igår hade jag förmånen att lyssna på Henrik Kniberg, utvecklare på Spotify och Lego, som pratade om barnprogrammering. Han hade också många tankar och konkreta verktyg hur vi som föräldrar kan tänka kring barnens aktiviteter vid skärmen. Hemma hos honom har de den här bilden på kylskåpet:


Skärmografen visar vilken typ av skärmaktivitet som är okej just då. Det blir ett väldigt enkelt och visuellt sätt att fokusera på aktiviteten kopplad till skärmen. Under Skärmslöjds-tiden är endast skapande aktiviteter som t.ex. programmering eller filmskapande tillåtet. Eftersom startsträckan är längre för dessa aktiviteter än att bara slå på TV:n är det viktigt att minimera bruset runt omkring. Se till att TV eller YouTube inte är ett alternativ just då. 

När det kommer till barnprogrammering specifikt pratade och visade Henrik tillsammans med sin son hur du på ett lekfullt sätt kan arbeta med begrepp kopplade till programmering samt hur en enkel progression skulle kunna se ut med befintliga verktyg på webben. Avslutningsvis betonade han också balansen mellan övning, lek och utmaning och den vuxne som stöttande men inte dominerande sällskap i aktiviteten. Mottot som han använder sig av är "Man lär så länge man leker". Sunt och välbehövligt i skolan som inte enbart ska präglas av betyg och gravallvar!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar