söndag 14 februari 2016

Nu kör vi: Blixtjakten får bidrag av Vinnova

Få saker är så inspirerande som att få utveckla och förverkliga idéer tillsammans med drivna och kreativa själar. Extra roligt brukar jag tycka att det är när människor från olika branscher och områden möts för att tillsammans vända och vrida på olika saker. Det finns såklart väldigt mycket som vi inom skolans värld kan lära av varandra, men genom att gå utanför min vanliga box får i alla fall jag ofta perspektiv som berikar och utvecklar mig. Ett exempel är Meet up för barnprogrammering som samlade människor från både skola och olika Tech-områden och ett annat att få föreläsa om digital läsning tillsammans med otroligt kunniga forskare som Maria Rasmusson. 

Därför känns det så spännande att Vinnova gett oss 700 000 i bidrag till att utveckla och digitalisera min idé Blixtjakten tillsammans med både forskare som Alva Appelgren och Matthias Svahn, och ett gäng grymt kompetenta människor från Tech-området som Stefan Kallin, Björn Engdahl, Malin Engdahl och Jan Hanika. Och självklart, Terese Raymond, frilanspedagog som definitivt varit en av dem som satt det Spelifierade lärandet på kartan i Sverige. Utöver det har vi både gamla och nya lärarkollegor med som på olika sätt kommer testa och utvärdera samt en viktig kompetenspartner i MTC Stiftelsen, så det känns som ett väldigt komplett gäng just nu.

Vad är då egentligen Blixtjakten?

2015 släppte OECD rapporten Skills for Social Progress. Där pekar man på behovet av ett ökat fokus på icke-kognitiva förmågor som exempelvis samarbete, mod, fokus och ansvar för att lyckas väl i skolan och samhället. Det är förmågor som finns som en självklar del i läroplanens kap 1och 2, men hur vi ska lära ut förmågorna har inte varit lika självklart. Det kräver pedagogisk eftertanke och ett nytt sätt att tänka kring lärande, där lika mycket fokus läggs på den faktiska processen kring lärandet som på resultatet i form av mål och kunskapskrav. Väl investerad tid eftersom det i slutändan visat sig gynna elevernas resultat visar bland annat Skolverkets rapport Betydelsen av ickekognitiva förmågor (2013).

Blixtjakten.se 

Redan i januari 2012 startade Terese Raymond en förstudie kring Spelifierat lärande med finansiering från Internetfonden för att undersöka på vilket sätt spelifiering skulle kunna användas för att synliggöra och mäta förmågor ur läroplanen. Jag var en av fyra processledare och utvecklade inom ramen för förstudien det analoga spelet Blixtjakten där skoldagen visualiseras som ett spel. Bakom Blixtjakten låg just behovet av att synliggöra icke-kognitiva förmågor som var kopplade till lärandet och som krävs för att eleverna skulle lyckas med den digitala pedagogiken, samtidigt som de kunde behålla fokus på det ämnesinnehåll som är centralt i kursplanerna. Vi ville tänja på gränserna för att utmana både eleverna och oss själva och vår pedagogik innehöll ofta skapande moment, ämnesövergripande inslag och projekt kopplade till verkligheten. Problemet var bara att vi tyckte att det blev för mycket fokus på formen och att vi var oroliga att inte få tillräckligt mycket djup i innehållet. Blixtjakten blev ett sätt att försöka få både och. Förstudien var framgångsrik och har uppmärksammats i såväl Computer Sweden, Utbildnings Radions Skolministeriet, SR:s Tekniksafari, Lärarnas nyheter och SVT:s Kulturnyheterna. I boken Surfplattan i undervisningen som lanserades i augusti 2015 på Natur och Kultur finns också ett helt avsnitt som beskriver metoden.

Blixtjakten är alltså en pedagogisk brygga som kommer från verkligheten som svar på ett reellt problem som jag vet att jag inte är ensam om. Vinnovas finansiering ger oss möjlighet att med Alvas hjälp titta på feedbacken/återkopplingen som spelmodellen ger eleverna på sitt eget lärande och att se på vilket sätt ett digitalt medium ytterligare kan stärka de spelifierade inslagen så att det blir mer lustfyllt för eleverna att utveckla förmågorna. 

Om du är nyfiken på att veta mer om Blixtjakten kan du kika in på vår hemsida: blixtjakten.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar